Những ngày nghỉ lễ của New Zealand 2023

Những ngày nghỉ lễ của New Zealand và những ngày kỉ niệm theo vùng

Nhấn vào đây để xem lịch hàng tháng.

Ngày lễ Ngày tháng
Tết Dương Lịch (New Year's Day) 01 Tháng Giêng 2023 (Nghỉ bù - 03 Tháng Giêng 2023)
Ngày sau ngày đầu năm (Day after New Year's Day) 02 Tháng Giêng 2023
Ngày Waitangi (Waitangi Day) 06 Tháng Hai 2023
Kỳ nghỉ bù vào thứ Hai
Thứ sáu tốt lành (Good Friday) 07 Tháng Tư 2023
Thứ Hai Phục Sinh (Easter Monday) 10 Tháng Tư 2023
Ngày Anzac (ANZAC Day) 25 Tháng Tư 2023
Kỳ nghỉ bù vào thứ Hai
Sinh nhật của nữ hoàng Anh (Queen's Birthday) 05 Tháng Sáu 2023
Thứ Hai đầu tiên của tháng Sáu
Matariki (Năm mới của người Maori) 14 Tháng Bảy 2023
Ngày Lao Động (Labour Day) 23 Tháng Mười 2023
Thứ tư thứ hai của tháng mười
Lễ Giáng Sinh (Christmas Day) 25 Tháng Mười Hai 2023
Ngày tặng quà (Boxing Day) 26 Tháng Mười Hai 2023

Những ngày kỉ niệm theo vùng

Những ngày này chỉ được tổ chức theo vùng, không phải trên toàn bộ quốc gia

Ngày lễ Ngày tháng
Auckland, Northland và Waikato 30 Tháng Giêng 2023
Taranaki 13 Tháng Ba 2023
Hawke's Bay 20 Tháng Mười 2023
Wellington 23 Tháng Giêng 2023
Marlborough 30 Tháng Mười 2023
Nelson 30 Tháng Giêng 2023
Canterbury 17 Tháng Mười Một 2023
Canterbury (phía Nam) 25 Tháng Chín 2023
Westland 04 Tháng Mười Hai 2023
Otago 20 Tháng Ba 2023
Southland 11 Tháng Tư 2023
đảo Chatham 27 Tháng Mười Một 2023
New

Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator

Chia sẻ trang này

Trang này có sẵn trong các ngôn ngữ khác:

English English English 简体中文 繁體中文 Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt