Những ngày nghỉ lễ của New Zealand 2022

Những ngày nghỉ lễ của New Zealand và những ngày kỉ niệm theo vùng

Nhấn vào đây để xem lịch hàng tháng.

Ngày lễ Ngày tháng
Tết Dương Lịch (New Year's Day) 01 Tháng Giêng 2022 (Nghỉ bù - 03 Tháng Giêng 2022)
Ngày sau ngày đầu năm (Day after New Year's Day) 02 Tháng Giêng 2022 (Nghỉ bù - 04 Tháng Giêng 2022)
Ngày Waitangi (Waitangi Day) 06 Tháng Hai 2022 (Nghỉ bù - 07 Tháng Hai 2022)
Kỳ nghỉ bù vào thứ Hai
Thứ sáu tốt lành (Good Friday) 15 Tháng Tư 2022
Thứ Hai Phục Sinh (Easter Monday) 18 Tháng Tư 2022
Ngày Anzac (ANZAC Day) 25 Tháng Tư 2022
Sinh nhật của nữ hoàng Anh (Queen's Birthday) 06 Tháng Sáu 2022
Thứ Hai đầu tiên của tháng Sáu
Ngày Lao Động (Labour Day) 24 Tháng Mười 2022
Thứ tư thứ hai của tháng mười
Lễ Giáng Sinh (Christmas Day) 25 Tháng Mười Hai 2022 (Nghỉ bù - 27 Tháng Mười Hai 2022)
Ngày tặng quà (Boxing Day) 26 Tháng Mười Hai 2022

Những ngày kỉ niệm theo vùng

Những ngày này chỉ được tổ chức theo vùng, không phải trên toàn bộ quốc gia

Ngày lễ Ngày tháng
Auckland và Northland 31 Tháng Giêng 2022
Taranaki 14 Tháng Ba 2022
Hawke's Bay 21 Tháng Mười 2022
Wellington 24 Tháng Giêng 2022
Marlborough 31 Tháng Mười 2022
Nelson 31 Tháng Giêng 2022
Canterbury 11 Tháng Mười Một 2022
Canterbury (phía Nam) 26 Tháng Chín 2022
Westland 28 Tháng Mười Một 2022
Otago 21 Tháng Ba 2022
Southland 19 Tháng Tư 2022
đảo Chatham 28 Tháng Mười Một 2022
New

Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator

Chia sẻ trang này

Trang này có sẵn trong các ngôn ngữ khác:

English English English 简体中文 繁體中文 Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt