Những ngày nghỉ lễ của New Zealand 2021

Những ngày nghỉ lễ của New Zealand và những ngày kỉ niệm theo vùng

Nhấn vào đây để xem lịch hàng tháng.

Ngày lễ Ngày tháng
Tết Dương Lịch (New Year's Day) 01 Tháng Giêng 2021
Ngày sau ngày đầu năm (Day after New Year's Day) 02 Tháng Giêng 2021 (Nghỉ bù - 04 Tháng Giêng 2021)
Ngày Waitangi (Waitangi Day) 06 Tháng Hai 2021 (Nghỉ bù - 08 Tháng Hai 2021)
Kỳ nghỉ bù vào thứ Hai
Thứ sáu tốt lành (Good Friday) 02 Tháng Tư 2021
Thứ Hai Phục Sinh (Easter Monday) 05 Tháng Tư 2021
Ngày Anzac (ANZAC Day) 25 Tháng Tư 2021 (Nghỉ bù - 26 Tháng Tư 2021)
Kỳ nghỉ bù vào thứ Hai
Sinh nhật của nữ hoàng Anh (Queen's Birthday) 07 Tháng Sáu 2021
Thứ Hai đầu tiên của tháng Sáu
Ngày Lao Động (Labour Day) 25 Tháng Mười 2021
Thứ tư thứ hai của tháng mười
Lễ Giáng Sinh (Christmas Day) 25 Tháng Mười Hai 2021 (Nghỉ bù - 27 Tháng Mười Hai 2021)
Ngày tặng quà (Boxing Day) 26 Tháng Mười Hai 2021 (Nghỉ bù - 28 Tháng Mười Hai 2021)

Những ngày kỉ niệm theo vùng

Những ngày này chỉ được tổ chức theo vùng, không phải trên toàn bộ quốc gia

Ngày lễ Ngày tháng
Auckland và Northland 01 Tháng Hai 2021
Taranaki 08 Tháng Ba 2021
Hawke's Bay 22 Tháng Mười 2021
Wellington 25 Tháng Giêng 2021
Marlborough 01 Tháng Mười Một 2021
Nelson 01 Tháng Hai 2021
Canterbury 12 Tháng Mười Một 2021
Canterbury (phía Nam) 27 Tháng Chín 2021
Westland 29 Tháng Mười Một 2021
Otago 22 Tháng Ba 2021
Southland 06 Tháng Tư 2021
đảo Chatham 29 Tháng Mười Một 2021
New

Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator

Chia sẻ trang này

Trang này có sẵn trong các ngôn ngữ khác:

English English English 简体中文 繁體中文 Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt