Những ngày nghỉ lễ của New Zealand 2019

Những ngày nghỉ lễ của New Zealand và những ngày kỉ niệm theo vùng

Nhấn vào đây để xem lịch hàng tháng.

Ngày lễ Ngày tháng
Tết Dương Lịch (New Year's Day) 01 Tháng Giêng 2019
Ngày sau ngày đầu năm (Day after New Year's Day) 02 Tháng Giêng 2019
Ngày Waitangi (Waitangi Day) 06 Tháng Hai 2019
Thứ sáu tốt lành (Good Friday) 19 Tháng Tư 2019
Thứ Hai Phục Sinh (Easter Monday) 22 Tháng Tư 2019
Ngày Anzac (ANZAC Day) 25 Tháng Tư 2019
Sinh nhật của nữ hoàng Anh (Queen's Birthday) 03 Tháng Sáu 2019
Thứ Hai đầu tiên của tháng Sáu
Ngày Lao Động (Labour Day) 28 Tháng Mười 2019
Thứ tư thứ hai của tháng mười
Lễ Giáng Sinh (Christmas Day) 25 Tháng Mười Hai 2019
Ngày tặng quà (Boxing Day) 26 Tháng Mười Hai 2019

Những ngày kỉ niệm theo vùng

Những ngày này chỉ được tổ chức theo vùng, không phải trên toàn bộ quốc gia

Ngày lễ Ngày tháng
Auckland và Northland 29 Tháng Giêng 2019 (Nghỉ bù - 28 Tháng Giêng 2019)
Taranaki 31 Tháng Ba 2019 (Nghỉ bù - 11 Tháng Ba 2019)
Hawke's Bay 01 Tháng Mười Một 2019 (Nghỉ bù - 25 Tháng Mười 2019)
Wellington 22 Tháng Giêng 2019 (Nghỉ bù - 21 Tháng Giêng 2019)
Marlborough 01 Tháng Mười Một 2019 (Nghỉ bù - 04 Tháng Mười Một 2019)
Nelson 01 Tháng Hai 2019 (Nghỉ bù - 04 Tháng Hai 2019)
Canterbury 16 Tháng Mười Hai 2019 (Nghỉ bù - 15 Tháng Mười Một 2019)
Canterbury (phía Nam) 16 Tháng Mười Hai 2019 (Nghỉ bù - 23 Tháng Chín 2019)
Westland 01 Tháng Mười Hai 2019 (Nghỉ bù - 02 Tháng Mười Hai 2019)
Otago 23 Tháng Ba 2019 (Nghỉ bù - 25 Tháng Ba 2019)
Southland 17 Tháng Giêng 2019 (Nghỉ bù - 23 Tháng Tư 2019)
đảo Chatham 30 Tháng Mười Một 2019 (Nghỉ bù - 02 Tháng Mười Hai 2019)
New

Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator

Chia sẻ trang này

Trang này có sẵn trong các ngôn ngữ khác:

English English English 简体中文 繁體中文 Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt