Những ngày nghỉ lễ của New Zealand 2018

Những ngày nghỉ lễ của New Zealand và những ngày kỉ niệm theo vùng

Nhấn vào đây để xem lịch hàng tháng.

Ngày lễ Ngày tháng
Tết Dương Lịch (New Year's Day) 01 Tháng Giêng 2018
Ngày sau ngày đầu năm (Day after New Year's Day) 02 Tháng Giêng 2018
Ngày Waitangi (Waitangi Day) 06 Tháng Hai 2018
Thứ sáu tốt lành (Good Friday) 30 Tháng Ba 2018
Thứ Hai Phục Sinh (Easter Monday) 02 Tháng Tư 2018
Ngày Anzac (ANZAC Day) 25 Tháng Tư 2018
Sinh nhật của nữ hoàng Anh (Queen's Birthday) 04 Tháng Sáu 2018
Thứ Hai đầu tiên của tháng Sáu
Ngày Lao Động (Labour Day) 22 Tháng Mười 2018
Thứ tư thứ hai của tháng mười
Lễ Giáng Sinh (Christmas Day) 25 Tháng Mười Hai 2018
Ngày tặng quà (Boxing Day) 26 Tháng Mười Hai 2018

Những ngày kỉ niệm theo vùng

Những ngày này chỉ được tổ chức theo vùng, không phải trên toàn bộ quốc gia

Ngày lễ Ngày tháng
Auckland và Northland 29 Tháng Giêng 2018
Taranaki 31 Tháng Ba 2018 (Nghỉ bù - 12 Tháng Ba 2018)
Hawke's Bay 01 Tháng Mười Một 2018 (Nghỉ bù - 19 Tháng Mười 2018)
Wellington 22 Tháng Giêng 2018
Marlborough 01 Tháng Mười Một 2018 (Nghỉ bù - 29 Tháng Mười 2018)
Nelson 01 Tháng Hai 2018 (Nghỉ bù - 29 Tháng Giêng 2018)
Canterbury 16 Tháng Mười Hai 2018 (Nghỉ bù - 16 Tháng Mười Một 2018)
Canterbury (phía Nam) 16 Tháng Mười Hai 2018 (Nghỉ bù - 24 Tháng Chín 2018)
Westland 01 Tháng Mười Hai 2018 (Nghỉ bù - 03 Tháng Mười Hai 2018)
Otago 23 Tháng Ba 2018 (Nghỉ bù - 26 Tháng Ba 2018)
Southland 17 Tháng Giêng 2018 (Nghỉ bù - 03 Tháng Tư 2018)
đảo Chatham 30 Tháng Mười Một 2018 (Nghỉ bù - 03 Tháng Mười Hai 2018)
New

Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator

Chia sẻ trang này

Trang này có sẵn trong các ngôn ngữ khác:

English English English 简体中文 繁體中文 Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt